Provoz farnosti

Máte –li s námi zájem přispět na financování provozních nákladů farnosti (vytápění, drobných oprav, kancelářského materiálu, pohonných hmot atd.), které jsou nezbytné pro zajištění chodu farnosti, prosíme přispějte na účet:

Raiffeisenbank Plzeň a.s.

Číslo účtu: 1003002196/5500

Pokud potřebujete zaslat potvrzení o daru,
vyplňte prosím formulář v Servisu pro dárce

Pokud máte zájem, abychom Vás informovali o činnosti a finančním hospodaření naší farnosti, vložte níže svůj emailový kontakt: