Advent

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé.
Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby.

(Vstupní antifona 1. neděle adventní)

+ bratr Dominik

Odkaz na apoštolský list Svatého Otce k zakončení Roku milosrdenství Misericordia et misera:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/161124apostolsky-list-misericordia-et-misera-v-cestine


  Naši práci s dětmi a mládeží v roce 2015 podpořily Město Plzeň  a Úřad městského obvodu Plzeň 1.

Logo města Plzně (jde pouze o ilustrační obrázek)  UMO Plzen 1