Milí farníci,

milí bratři a milé sestry, chci vám vyjádřit vděčnost a poděkovat vám za vaši starostlivou péči o naše Communio - farnost. Děkuji rovněž za vaši mnohovrstevnou péči - jak o věci hmotné, tak i oduchovní a o pastorační radosti. Ve farní radě jsme se delší dobu zabývali důležitou otázkou financování farnosti a jejího života. Výsledek si můžete přečíst v listu: Financování Communia farnosti
bratr Didak +

19.6.2016 proběhnou volby do farní rady. Pro nové období navrhujeme tyto kandidáty: klikni zde

Info:
Přihláška na poutní zájezd do Izraele 9.-17.11.2016


UMO Plzen 1 Naši práci s dětmi a mládeží v roce 2015 podpořily Město Plzeň a Úřad městského obvodu Plzeň 1.