Bohoslužby

 

Bohoslužby a události - pondělí až neděle (během školního roku)

 

         PONDĚLÍ               
 • mše sv. v 18 hod. v Domečku
 • nešpory a adorace od 18:30 v Domečku 
 • Příprava na příjetí svátostí křtu a biřmování od 19:15 hod. v Domečku         
ÚTERÝ
 • zpovídání v 16 hod. a mše sv. v 17 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie​
 • Hovory o víře od 18 hod. v diecézním sále na biskupství 
 • Eucharistická adorace v tichu od 18:30 do 19:30 hod. v kostele Všech svatých
STŘEDA
 • mše sv. v 18 hod. v Domečku
 • nešpory a adorace od 18:30 v Domečku
 • Kurz vnitřní modlitby v 19 hod. v Domečku (obtýden)   

 ČTVRTEK

 • mše sv. v 16 hod. v Holýšově v kapli na faře
 • Večer chval s adorací ve 20 hod. v Domečku (1. čtvrtek v měsíci)

 PÁTEK

 • modlitba růžence maminek od 9:30 hod. v Domečku
 • bohoslužba v 15:45 v Domově důchodců - Kotíkovská
 • mše sv. v 18 hod. v kostele Všech svatých na Roudné
 • nešpory a adorace od 18:30 v kostele Všech svatých na Roudné

 SOBOTA

 • mše sv. v 18 hod. v Chotíkově (v 16 hod. v zimním období)

NEDĚLE

 • zpovídání a modlitba růžence od 8:15 hod. v kostele Všech svatých
 • mše sv. v 9 hod. v kostele Všech svatých
 • farní káva od 10 hod. v Krbovce
 • eucharistacká adorace a modlitba uprostřed dne od 10:45 hod. v kostele Všech svatých
 • mše sv. v 16 hod. ve Stodě
 • mše sv. v 18 hod. v Holýšově
 

 

 

 

MÍSTO

DEN

OD

Domeček - mše sv.

pondělí a středa

18:00

Domeček - nešpory a adorace  pondělí a středa 18:30
Domeček - Večer chval s adorací 1. čtvrtek v měsíci 20:00

kostel Všech svatých na Roudné ​- mše sv.

pátek 18:00
neděle 9:00
kostel Všech svatých - nešpory a adorace pátek 18:30
kostel Všech svatých - adorace v tichu  úterý 18:30
kostel Všech svatých - adorace a modlitba uprostřed dne neděle 10:45
Chotíkov ​- mše sv. sobota 16:00

Domov důchodců - Kotíkovská ​- mše sv.

pátek

15:45

Holýšov ​- mše sv.

čtvrtek

16:00 (v kapli na faře)

neděle 18:00
Stod ​- mše sv. neděle 16:00