Bohoslužby

 

Nedělní bohoslužby (mimo prázdniny)

sobotní mše sv. (s nedělní platností) v 17:30 hod. v kostele Všech svatých na Roudné.

nedělní mše sv. v 9 hod. v kostele Všech svatých na Roudné.

nedělní mše sv. v 11 hod. v kostele Všech svatých na Roudné.   

nedělní mše sv. v Chotíkově v 7:30 hod. 

nedělní mše sv. v Holýšově v 9 hod.

nedělní mše sv. ve Stodě v 11 hod.

 


 

Eucharistická adorace v kostele Všech svatých v úterý od 18:30 do 19:30 hod.

 


 

Bohoslužby - pondělí až čtvrtek v Domečku (během školního roku)

  • pondělí a středa v 17:30 hod. 
  • úterý a čtvrtek v 18:30 hod.
  • adorace v Domečku v pondělí a středu od 18:15, ve čtvrtek od 19:15 (jsou-li bratři přítomni)

 


 

Bohoslužby v domově důchodců na Kotíkovské 

  • každý pátek v 15:45

Bohoslužby LDN na Kotíkovské 

  • každé úterý v 14:00, 6. patro  (přes prázdniny bohoslužby nejsou)

 

 

MÍSTO

DEN

OD

Domeček

pondělí a středa

17:30

úterý a čtvrtek  18:30

kostel Všech svatých na Roudné

sobota 

17:30

neděle 9:00 a 11:00
úterý 

18:30-19:30 eucharistická adorace

Chotíkov neděle 7:30

LDN Kotíkovská – 6. patro

úterý

14:00

Domov důchodců - Kotíkovská

pátek

15:45

Holýšov 

středa

18:00 (v kapli na faře)

neděle 9:00
Stod neděle 11:00

Adorace - Domeček 

po, stř, pá, so, ne

(jsou-li bratři přítomni)

     18:15 - 19:00

čtvrtek (19:15 - 20:00)

Večer chval - Domeček

první čtvrtek v měsíci

20:00

I. pátek v měsíci v kostele Všech svatých na Roudné (mše sv., nešpory, adorace)

první pátek v měsíci

17:30