Na červen se chystá, dovolí-li to okolnosti a časové možnosti, i ministrantský víkend pro naše mladší ministranty.

Kněžské svěcení br. Marka v katedrále sv. Bartoloměje. (19. 6. od 10:30 hod.)

Na měsíc červenec se plánuje farní rodinná dovolená ve Štěkni, Konikleci a Horní Blatné. (17.7. – 24. 7.) 

Diecézní centrum mládeže pořádá pro ministranty od 10 do 15 let  Ministrantský tábor – Po stopách Johanky z Arku (od 21. 8. do 28. 8.). Více v příloze těchto ohlášek.