Kalendář akcí a aktivit

Kalendář využití pavilonku

Pro zobrazení/skrytí detailů klikněte na událost

29/09/2018 Diecézní den seniorů Pravidelné každoroční setkání seniorů plzeňské diecéze, bohatý kulturní i duchovní program, který bude zahájen slavením mše svaté v 8.00 hod. v kostele svatého Jana Nepomuckého. Přednášet budou Kateřina Lachmanová a Bogdan Stepien, možnost svatosti smíření a podobně. Zakončení bude probíhat v Meditační zahradě od 16.00 hod koncertem Trio Kaphe 
03/10/2018 Tranzitus sv. Františka 20:00 kostel Všech svatých na Roudné, obřad připomenutí smrti sv. Františka 
04/10/2018 Mše - slavnost sv. Františka 18:00 kostel Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ulici, předsedají bratři dominikáni 
04/10/2018 Modlitba chval s adorací (změna místa!) 20:00 výjimečně v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ulici 
05/10/2018 Adorace na Roudné 18:00 na úmysl "aby stavba kostela stmelovala naši farnost" 
27/10/2018 Otevřený kostel Všech svatých na Roudné k příležitosti oslav založení republiky 
02/11/2018 Adorace na Roudné 17:15 na úmysl: "za matky a lidi v tísni, aby nacházeli pomoc ve svém okolí" 
02/11/2018 Mše za zemřelé 18:00 Mše z památky Věrných zemřelých s plnomocnými odpustky 
02/11/2018 Mše na Boleveckém hřbitově 16:00 za zemřelé 
04/11/2018 Pouť ke Všem svatým 10:00 kostel Všech svatých na Roudné (mše v pavilonku nejsou)
po mši občerstvení "U Černé ovce"
 
24/11/2018 Pouť za Kristem Králem 9:00 sraz zastávka trolejbusu č. 13 "Černice"
pouť na Prusiny ticho, adorace, rozjímání, zpověď, mše sv.
 
25/11/2018 Pověřování služebníků při mši v 9:00 žehnání služebníkům farnosti 
25/11/2018 Oběd animátorů 13:00 v Domečku 
30/11/2018 - 02/12/2018 Duchovní obnova mládeže pro děti a mládež od 9 do asi 20 let 
05/12/2018 Mikulášská nadílka v Domečku 
07/12/2018 - 09/12/2018 farní setkání ministrantů další farní setkání našich ministrantů, jako vždy víkendové setkání zakončené nedělní mši svatou v pavilonku v 9.00 hod 
07/12/2018 - 08/12/2018 Duchovní obnova pro ženy Pá 17:00 v Domečku úvod, noční adorace
So 9:00 přednášky
16:00 mše svatá na Roudné
 
19/12/2018 Zpovídání dětí 16:00 v Domečku