Úvodní obrázek

 

DUBEN 2024

Duchovní obnova Otcovo srdce se bude konat 12.–14. 4. Více informací a přihlašování: Duchovní obnova - OTCOVO SRDCE - Farnost Plzeň-Bory (rkfp.cz)

 

12.–14. 4. proběhne na DCM holčíčí víkend beYOUtiful. Víkend je zaměřen na sebepřijetí a odpuštění. Více informací a přihlašování na stránkách DCM Plzeň.

 

Sestry salesiánky srdečně zvou na divadelní představení Víti Marčíka Jonáš, které se bude konat v neděli 14. 4. od 16 hod. v prostorách KVK (Malesická 10/1223, Plzeň-Skvrňany). 
 

 

Víkend pro děti po I. sv. přijímání se bude konat 19.–21. 4. v Těnovicích. 

 

V sobotu 20. 4. a v neděli 21. 4. se uskuteční mimořádné sčítání návštěvníků bohoslužeb s nedělní platností.

 

Pouť ke sv. Jiří do Hradce u Stoda se bude konat ve středu 24. 4. Mše sv. bude slavena v tamějším kostele v 18 hod.

 

Farní pouť v Medjugorje bude probíhat ve dnech 26. 4. až 1. 5.

 

 

 

KVĚTEN 2024

V pátek 3. 5. budeme (jako každý první pátek v měsíc) od 19 hod. v Krbovce společně číst Písmo. Jste srdečně zváni!

 

Ministrantská brigáda se bude konat 3.–5. 5. ve františkánském klášteře v Hájku u Prahy.

 

Ve středu 15. 5. se uskuteční setkání Pastorační rady farnosti. Máte-li nějaké připomínky, návrhy či dotazy, obraťte se do té doby na kteréhokoliv jejího člena, aby Váš podnět mohl být zohledněn!

 

 

 

ČERVEN 2024

Ve středu 5. 6.  se uskuteční setkání Pastorační rady farnosti. Máte-li nějaké připomínky, návrhy či dotazy, obraťte se do té doby na kteréhokoliv jejího člena, aby Váš podnět mohl být zohledněn!

 

Noc kostelů se uskutešní v pátek 7. 6. Otevřeny budou kostely na Roudné, v Chotíkově, Holýšově a ve Stodě. 

 

 

 

ČERVENEC 2024

Farní rodinná dovolená v Horní Blatné se uskuteční v termínu 13.–20. 7.

 

 

 

SRPEN 2024

Farní rodinná dovolená ve Štěkni se uskuteční v termínu 10.–17. 8. 

 

Farní rodinná dovolená v Hoješíně se uskuteční v termínu 10.–17. 8.