Úvodní obrázek

Kalendář akcí a aktivit

Kalendář využití pavilonku

Pro zobrazení/skrytí detailů klikněte na událost

17/10/2019 Mše sv. - Michal Pometlo od 16:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Mše sv. a vzpomínkové setkání k příležitosti narození nedávno zesnulého br. Michala Pometla
 
22/10/2019 Beseda s Marií Svatošovou a Alešem Palánem od 19h v Pavilonku
nad tématem knihy Neboj se vrátit domů
 
01/11/2019 - 03/11/2019 víkendové setkání ministrantů další společné setkání našich farních ministrantů s možností slavení společné mše svaté s generálním ministrem Řádu ofm 
01/11/2019 Adorace na Roudné 18:00 Farní úmysl na listopad: "Za duše zemřelých" 
02/11/2019 Mše na Boleveckém hřbitově za zemřelé 16:00 v kapli sv. Vojtěcha 
02/11/2019 Mše za zemřelé na Roudné 18:00 v kostele Všech svatých na Roudné 
03/11/2019 Pouť ke Všem svatým 10:00 kostel Všech svatých na Roudné, poutní mše svatá 
15/11/2019 - 16/11/2019 Diecézní setkání ministrantů se svatou Anežkou Každoroční setkání ministrantů Plzeňské diecéze, tentokrát nejen v Plzni, ale také v Praze v katedrále svatého Víta, Vojtěcha a Václava, kde budeme společně sloužit při oslavě svaté Anežky České 
23/11/2019 Pouť za Kristem Králem na Prusiny 9:00 sraz v Černicích na zastávce trolejbusu 13 "U Staré Kovárny"
Pěší pouť 12 km na Prusiny
Oběd; ticho; modlitba; svátost smíření
17:00 mše svatá
 
24/11/2019 Pověřování služebníků 9:00 při mši sv. v pavilonku - požehnání všem služebníkům ve farnosti 
29/11/2019 - 30/11/2019 Duchovní obnova pro ženy Vede P. Satoria 
05/12/2019 Modlitba chval s adorací v Domečku 20:00 Domeček 
05/12/2019 Mikulášská nadílka 17:00 Domeček
večerní mše sv. v Domečku není!
 
06/12/2019 - 08/12/2019 Duchovní obnova mládeže Tři věkové kategorie:
9-12; 13-15; 16-20
 
06/12/2019 Adorace na Roudné a půst farnosti 18:00 na úmysl: "Za dar víry v rodinách a jeho uchování" 
13/12/2019 - 15/12/2019 víkendové setkání ministrantů další společné setkání našich ministrantů spojené se skládáním prvního stupně ministrantů.  
02/01/2020 Modlitba chval s adorací v Domečku 20:00 Domeček 
03/01/2020 Adorace na Roudné a půst farnosti 18:00 kostel Všech svatých 
06/02/2020 Modlitba chval s adorací v Domečku 20:00 Domeček 
07/02/2020 Farní večer mládeže Lochotínský pavilonek 
07/02/2020 Adorace na Roudné a půst farnosti 18:00 kostel Všech svatých 
23/02/2020 Maškarní ples pro děti 16:00 Lochotínský pavilonek 
26/02/2020 Popeleční středa stacionární mše sv. s biskupem 
05/03/2020 Modlitba chval s adorací v Domečku 20:00 Domeček 
06/03/2020 Adorace na Roudné a půst farnosti 18:00 kostel Všech svatých 
13/03/2020 - 14/03/2020 Duchovní obnova pro ženy Domeček Pá 17:00 - So 17:00 
20/03/2020 - 22/03/2020 Duchovní obnova mládeže Tři věkové kategorie:
9-12; 13-15; 16-20
 
02/04/2020 Modlitba chval s adorací v Domečku 20:00 Domeček 
03/04/2020 Adorace na Roudné a půst farnosti 18:00 kostel Všech svatých 
23/04/2020 Mše na Boleveckém hřbitově (Sv. Vojtěch) 16:00 kaple sv. Vojtěcha 
01/05/2020 Svátek práce 9:00 generální úklid a údržba Domečku a pavilonku 
07/05/2020 Modlitba chval s adorací v Domečku 20:00 Domeček 
23/05/2020 Pouť žen na Svatou Horu Pá 16:00 cca odjezd; pěší pouť asi 5 km do Hluboše
So Pouť na Sv. Horu 12 km
So 13:00 mše svatá na Sv. Hoře u Příbrami
 
25/05/2020 Mše na Boleveckém hřbitově (za oběti výbuchu) 16:00 kaple sv. Vojtěcha 
30/05/2020 Svatodušní vigilie 20:00 mše sv., kostel Všech svatých 
31/05/2020 Hod Boží svatodušní 10:00 mše sv., kostel Všech svatých na Roudné 
04/06/2020 Modlitba chval s adorací v Domečku 20:00 Domeček 
05/06/2020 Noc kostelů kostel Všech svatých na Roudné
kostel Povýšení Sv. Kříže v Chotíkově
 
10/06/2020 Zpovídání dětí 16:00 Domeček 
14/06/2020 První sv. Přijímání dětí 11:00 mše sv. v pavilonku 
11/07/2020 - 17/07/2020 Farní dovolená Horní Blatná - 
18/07/2020 - 01/08/2020 Skautský tábor Milevo u Kladrub 
02/08/2020 - 08/08/2020 Alpy pro dospělé Kaltern / Caldaro (Itálie) 
08/08/2020 - 15/08/2020 Farní dovolená Štěkeň zámeček Štěkeň 
03/09/2020 Modlitba chval s adorací v Domečku 20:00 Domeček 
04/09/2020 Adorace na Roudné a půst farnosti 18:00 kostel Všech svatých 
09/09/2020 Zpovídání dětí 16:00 Domeček 
12/09/2020 Diecézní pouť (Teplá) 9:45 klášter Teplá 
01/10/2020 Modlitba chval s adorací v Domečku 20:00 Domeček 
02/10/2020 Adorace na Roudné a půst farnosti 18:00 kostel Všech svatých 
03/10/2020 Transitus 20:00 Památka "přechodu" sv. Františka do nebe 
04/10/2020 Slavnost sv. Františka 10:00 kostel Všech svatých na Roudné 
01/11/2020 Pouť ke Všem svatým 10:00 kostel Všech svatých na Roudné 
02/11/2020 Mše na Boleveckém hřbitově (za zemřelé) 16:00 kaple sv. Vojtěcha 
05/11/2020 Modlitba chval s adorací v Domečku 20:00 Domeček 
06/11/2020 Adorace na Roudné a půst farnosti 18:00 kostel Všech svatých 
21/11/2020 Pouť za Kristem Králem na Prusiny 9:00 sraz v Černicích na zast. trol. 13 "U Staré Kovárny"
pěší pouť asi 12 km na Prusiny
oběd; ticho; modlitba; svátost smíření
17:00 mše svatá
 
22/11/2020 Pověřování služebníků 9:00 požehnání všem služebníkům farnosti 
03/12/2020 Modlitba chval s adorací v Domečku 20:00 Domeček 
04/12/2020 - 06/12/2020 Duchovní obnova mládeže Tři věkové kategorie:
9-12; 13-15; 16-20
 
04/12/2020 Adorace na Roudné a půst farnosti 18:00 kostel Všech svatých 
11/12/2020 - 12/12/2020 Duchovní obnova pro ženy Pá 17:00 - So 17:00
možnost přespání v Domečku