Úvodní obrázek


DUBEN 2023

Chcete-li ještě před Velikonocemi přijmout svátost smíření, bratři františkáni jsou Vám po předchozí domluvě k dispozici.

 

 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2023

Ministrantský nácvik Velikonočních obřadů bude na Zelený čtvrtek (6. 4.) od 17 hod., na Velký pátek (7. 4.) od 14 hod. a na Bílou sobotu (8. 4.) od 20 hod. – vždy v kostele Všech svatých na Roudné.

 

Ve Svatém týdnu máme mimořádnou možnost bdít s naším Pánem:

 

 

 

 

 

 

Zelený čtvrtek (6. 4.) – mše na památku Večeře Páně

18:00            kostel Všech svatých na Roudné

18:00            kostel sv. Petra a Pavla v Holýšově

 

Velký pátek (7. 4.) – Památka umučení Páně

14:00            pobožnost křížové cesty na roudenském hřbitově

15:00            Velkopáteční obřady v kostele Všech svatých na Roudné

15:00            Velkopáteční obřady v kostele sv. Petra a Pavla v Holýšově

 

Velikonoční vigilie (8. 4.)

21:00            kostel Všech svatých na Roudné

21:00            kostel sv. Máří Magdalény ve Stodě

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (9. 4.)

08:30            kostel Povýšení sv. Kříže v Chotíkově

09:00            kostel sv. Petra a Pavla v Holýšově

10:00            kostel Všech svatých na Roudné

11:00            kostel sv. Máří Magdalény ve Stodě

 

Pondělí v oktávu velikonočním (10. 4.)

10:00            kostel Všech svatých na Roudné

 

 

Otcovo srdce - víkend modlitby chval, přímluvné modlitby, přednášek, osobních svědectví a společenství proběhne v Plzni od 14. do 16. 4. „Chceme vidět, jak je zjevena Otcova láska, a jak přichází do každého proudu křesťanství, do každé denominace v našem národě, ke každé národnostní, sociální a zájmové skupině lidí v naší společnosti, a nakonec tváří v tvář ke každému člověku."

 

Ministrantský výlet se uskuteční v sobotu 22. 4. 

 

Mše sv. k uctění památky sv. Vojtěcha bude slavena na boleveckém hřbitově v neděli 23. 4. od 16 hod.

 

27. 4. – 1. 5. se koná farní pouti do Medugorje. Budeme mít k dispozici dva devítimístné mikrobusy a nadto se také můžeme přidat vlastním automobilem. Předpokládaná cena (ubytování: čtyři noclehy se snídaní a místní poplatky) činí 80 euro. Příspěvek na dopravu (pro ty, kteří pojedou mikrobusy) je 2500 Kč. 

 

Tradiční cyklistická jízda "Hledejme cesty - Verbindung (er)fahren" mezi Plzní a německým Regensburgem se uskuteční 29. 4.–1. 5.

 

 

 

ČERVEN 2023

I. sv. přijímání dětí se uskuteční v neděli 4. června v rámci mše sv. v 11 hod. v kostele Všech svatých na Roudné.

 

V neděli 11. června bude mše sv. v kostele Všech svatých pouze v 10 hod. Poté bude v Domečku a přilehlém areálu následovat Zahradní slavnost – Communio. Ve 14 hod. začne představení plzeňských gladiátorů. 

 

 

 

ČERVENEC 2023

Skautský tábor bude probíhat 8.–22. 7. v Milevu.

 

Celosvětové setkání mládeže s papežem Františkem se uskuteční 26. 7. – 6. 8. v Lisabonu.  

 

Farní dovolená v Horní Blatné se bude konat 29. 7. – 5. 8.

 

Farní dovolená ve Štěkni se bude konat 29. 7. – 5. 8.

 

 

 

SRPEN 2023

Farní dovolená v Alpách  se bude konat 5. 8. – 12. 8.

 

Farní dovolená v Hoješíně se bude konat 5. 8. – 12. 8.

 

Diecézní ministrantský tábor MINITAB 2023 se letos uskuteční ve dnech 19.–26. 8. v Horní Blatné. Téma letošního Minitabu zní: Se sv. Ignácem z Loyoly (Omnia ad maiorem Dei gloriam). Více informací a přihlašování: http://www.dcmplzen.cz/2023/01/09/minitab-2023/

 

 

LISTOPAD 2023

Mše sv. ze Vzpomínky na všechny věrné zemřelé bude sloužena ve čtvrtek 2. listopadu od 15 hod. na boleveckém hřbitově.