Duchovní obnova pro ženy se pod vedením br. Didaka se uskuteční podle okolností (reálně nebo on-line) 28. a 29. května. Bližší informace upřesníme.

Na červen se chystá, dovolí-li to okolnosti, i ministrantský víkend pro naše mladší ministranty.

Diecézní centrum mládeže pořádá pro ministranty od 10 do 15 let  Ministrantský tábor – Po stopách Johanky z Arku (od 21. 8. do 28. 8.). Více v příloze těchto ohlášek. 

Na měsíc červenec se plánuje farní rodinná dovolená ve Štěkni (17.7. – 24. 7.)