Historie farnosti

Po projednání v Kněžské radě plzeňské diecéze zřídil Mons. František Radkovský biskup plzeňský podle Kán. 515 § 2 CIC k 1.10. 1996 farnost Plzeň – Severní předměstí. Důvodem k zřízení farnosti bylo rozsáhlé území Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Bartoloměje, které zahrnuje sídliště Lochotín v okrajové městské části. Pastorační péče o farnost byla svěřena komunitě společenství Českomoravské provincie sv. Václava Řádu menších bratří (františkánů) – OFM. Území nové farnosti bylo původně shodné s územím Městského obvodu 1. V roce 2010 došlo k rozšíření geografické působnosti farnosti o oblast – Radčice u Plzně, Chotíkov, Záluží u Třemošné, Třemošná, Senec u Plzně a Bukovec.

V září 1996 přišli do Plzně tři bratří františkáni, Šebestián, Jiří a Jeroným. Nejprve bydleli na Vinicích v bytě (dnes Farní byt), odkud vycházeli do sídliště Lochotín. Později, v dubnu 1998, získali část mateřské školky, kterou opravili a zvelebili tak, že tam začali nejen bydlet, ale i poskytovat prostor pro scházení se. Tento objekt se jmenuje Domeček. Jelikož nikde v dohledu není kostel dobře přístupný i pro starší farníky a kočárky, konají se nedělní bohoslužby, až na výjimky, v Lochotínském Pavilonu, nebo-li Pavilonku. V Domečku se nejprve začala scházet mládež a zakládat první společenství mládeže. Postupně se činnost rozrostla o další oblasti, jako je péče o děti, rodiny, dospělé, vznikl zde skautský oddíl atd. V současné době má farnost více než 350 farníků a Bohu díky se stále rozrůstá.

Kronika farnosti

Kronika farnosti je ke stažení po jednotlivých ročnících ve formátu .pdf

Kroniku digitalizovali Petr Weissar a Linda Weissarová.

Kronika z roku

1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005a6_1 | 2005a6_2 | 2007.pdf | 2008_1.pdf | 2008_2.pdf | 2009_3.pdf | 2009_4.pdf | 2010_1.pdf | 2010_2.pdf | 2010_3.pdf | 2010_4.pdf | 2011_1.pdf | 2011_2.pdf | 2011_3.pdf | 2011_4.pdf | 2011_5.pdf | 2012_1.pdf | 2012_2.pdf | 2012_3.pdf | 2012_4.pdf | 2012_5.pdf | 2013_1.pdf | 2013_2.pdf | 2013_3.pdf | 2013_4.pdf | 2013_5.pdf | 2014_1.pdf | 2014_2.pdf | 2014_3.pdf | 2014_4.pdf | 2014_5.pdf | 2014_6.pdf | kronika_ruzne.pdf |

Všem děkujeme....