Výuka náboženství, příprava na křest a biřmování

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI

Od roku 2002 nabízíme výuku náboženství pro děti. Zpravidla máme 4 skupiny rozdělených podle věku, které se schází odpoledne, jednou týdně na čtyřicet pět minut. Každou skupinu vedou dva animátoři (vedoucí) pod bratry františkány. K výuce používáme osvědčené materiály, metodiky, časopisy a všichni animátoři jsou spolehliví a kreativní. Již v pěti letech mohou děti začít chodit do skupiny Slovíčko pro nejmenší, od třetí třídy doporučujeme přípravu k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření a ve čtvrté a páté třídě mohou děti pokračovat v další výuce náboženství. Pokud mají děti zájem, mohou se samozřejmě scházet i dále, ale ze skupiny náboženství se postupně stává skupina společenství. V případě zájmu kontaktujte br. Marka.

 

SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE (není-li uvedeno jinak v Domečku)

Náboženství

Animátoři

Den

Hodina

SBOREČEK

Jana Pachnerová

středa 

16:30-17:00

SLOVÍČKO

Jana Pachnerová

středa

17:15-17:45

POKRAČOVAČKY

(po I. sv. přijímání) 

N. Kadlčíková, J. Černá, br. Marek

čtvrtek

17:30-18:30

SPOLČO (9 - 14 let)

L. Krbcová, K. Lišková, br. Marek 

pondělí

16:00-17:00

SPOLČO (15 a více)

Kačka Černá

čtvrtek

16:00-18:00 (v Krbovce na Roudné)

 

 

PŘÍPRAVA NA KŘEST A BIŘMOVÁNÍ

Zájemci, kteří se chtějí připravit na křest, biřmování ať kontaktují br. Marka, který jim poskytne informace a pomůže se zařazením do kurzu (viz. Kontakty).

 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY LAIKŮ FARNOSTI

Ve farnosti probíhají vzdělávací programy, které zajišťují přímo farníci s případnou podporou farních kněží. Aktuální vzdělávací témata jsou:

  • studium církevních dokumentů – dokumenty II. vat. koncilu, pokoncilních papežů, zejména současného papeže Františka

  • příprava na nedělní liturgii

  • denní tichá chvíle

  • společné přečtení Katechismu katolické církve

Všechny programy a texty jsou distribuovány týdně nebo dvakrát týdně emailem s úvodním slovem, nabízí se možnost sdílení poznatků, u studijních programů sestává práce nejen v přečtení, ale i vypracování odpovědí na dané otázky.

Informace: jan.glac(zavinac)centrum.cz