Výuka náboženství, příprava na křest a biřmování

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI

Od roku 2002 nabízíme výuku náboženství pro děti. Zpravidla máme 4 skupiny rozdělených podle věku, které se schází odpoledne, jednou týdně na čtyřicet pět minut. Každou skupinu vedou dva animátoři (vedoucí) pod bratry františkány. K výuce používáme osvědčené materiály, metodiky, časopisy a všichni animátoři jsou spolehliví a kreativní. Již v pěti letech mohou děti začít chodit do skupiny Slovíčko pro nejmenší, od druhé třídy doporučujeme dvou letou přípravu k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření a ve čtvrté a páté třídě mohou děti pokračovat v další výuce náboženství. Pokud mají děti zájem, mohou se samozřejmě scházet i dále, ale ze skupiny náboženství se postupně stává skupina společenství. V případě zájmu kontaktujte br. Dominika.

Společenství dětí

Náboženství

Animátoři

Den

Hodina

SLOVÍČKO

Hana Tlustá a Hana Těthalová

úterý

15:45-16:30

1.ROK PŘÍPRAVY

Věra Klailová a Jana Pachnerová

pondělí

16:45-17:30

2.ROK PŘÍPRAVY

Juniper a Jana Pachnerová

úterý

16:30-17:15

POKRAČOVAČKY

Juniper

středa

16:15-17:15

BIŘMOVANCI

Robert Elva Frouz

středa

16:30-17:30

POKRAČOVAČKY / SPOLČO

Antonín Glac a Robert Elva Frouz

čtvrtek

16:00-17:00

SBOREČEK

Jana Pachnerová

úterý

15:45-16:30

 

PŘÍPRAVA NA KŘEST A BIŘMOVÁNÍ

Zájemci, kteří se chtějí připravit na křest, biřmování ať kontaktují br.Dominika či br. Bonaventuru, kteří jim poskytnou informace a pomohou se zařazením do kurzu (viz. Kontakty).

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY LAIKŮ FARNOSTI

Ve farnosti probíhají vzdělávací programy, které zajišťují přímo farníci s případnou podporou farních kněží. Aktuální vzdělávací témata jsou:

  • studium církevních dokumentů – dokumenty II. vat. koncilu, pokoncilních papežů, zejména současného papeže Františka
  • příprava na nedělní liturgii
  • denní tichá chvíle
  • společné přečtení Katechismu katolické církve

Všechny programy a texty jsou distribuovány týdně nebo dvakrát týdně emailem s úvodním slovem, nabízí se možnost sdílení poznatků, u studijních programů sestává práce nejen v přečtení, ale i vypracování odpovědí na dané otázky.

Informace: jan.glac(zavinac)centrum.cz