Výuka náboženství, příprava na křest a biřmování

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI

Od roku 2002 nabízíme výuku náboženství pro děti. Zpravidla máme 4 skupiny rozdělených podle věku, které se schází odpoledne, jednou týdně na čtyřicet pět minut. Každou skupinu vedou dva animátoři (vedoucí) pod bratry františkány. K výuce používáme osvědčené materiály, metodiky, časopisy a všichni animátoři jsou spolehliví a kreativní. Již v pěti letech mohou děti začít chodit do skupiny Slovíčko pro nejmenší, od třetí třídy doporučujeme přípravu k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření a ve čtvrté a páté třídě mohou děti pokračovat v další výuce náboženství. Pokud mají děti zájem, mohou se samozřejmě scházet i dále, ale ze skupiny náboženství se postupně stává skupina společenství. V případě zájmu kontaktujte br. Marka.

 

SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ

Náboženství

Animátoři

Den

Hodina

       

SLOVÍČKO

Jana Pachnerová

úterý

16:30-17:15

SBOREČEK

Jana Pachnerová

úterý

15:45-16:30

PŘÍPRAVA NA I. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Helena Pachnerová, Mišutka Beranová, br. Marek

čtvrtek

16:30-17:30

POKRAČOVAČKY

(po I. sv. přijímání) 

Noli Kadlčíková, Jana Černá, br. Marek

čtvrtek

17:30-18:30

SPOLČO (9 - 12 let)

Honza Černý, Lucka Krbcová, br. Marek

pondělí

16:00-17:00

SPOLČO (12 - 15 let)

Kačka Černá

čtvrtek

16:00-17:00

 

 

PŘÍPRAVA NA KŘEST A BIŘMOVÁNÍ

Zájemci, kteří se chtějí připravit na křest, biřmování ať kontaktují br. Šebestiána či br. Marka, kteří jim poskytnou informace a pomohou se zařazením do kurzu (viz. Kontakty).

 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY LAIKŮ FARNOSTI

Ve farnosti probíhají vzdělávací programy, které zajišťují přímo farníci s případnou podporou farních kněží. Aktuální vzdělávací témata jsou:

  • studium církevních dokumentů – dokumenty II. vat. koncilu, pokoncilních papežů, zejména současného papeže Františka

  • příprava na nedělní liturgii

  • denní tichá chvíle

  • společné přečtení Katechismu katolické církve

Všechny programy a texty jsou distribuovány týdně nebo dvakrát týdně emailem s úvodním slovem, nabízí se možnost sdílení poznatků, u studijních programů sestává práce nejen v přečtení, ale i vypracování odpovědí na dané otázky.

Informace: jan.glac(zavinac)centrum.cz