Pastorační a ekonomická rada farnosti

Současná farní rada byla ustanovena pro období 2020 - 2024 a z titulu úřadu jsou v ní zastoupeni naši bratři františkáni a dále zaměstnanci farnosti. Čtyři radní byli zvoleni farním společenstvím. Předsedou farní rady je bratr Šebestián. Farní rada byla zřízena dle Stanov pro pastorační rady plzeňské diecéze. Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem moderátora farnosti. Spolupracuje při vytváření farnosti tak, aby byla živým společenstvím věřících. Základem pro činnost farní rady je společná modlitba. Naši kněží spolu s pastorační radou se snaží vést farnost v trvalém procesu rozlišování a v realizaci jejího poslání. Služba pastorační rady je mnohotvárná koordinace. Spolu s bratřími se radí o otázkách týkajících se farnosti, na základě znalosti situace se snaží podílet na vytváření vize farnosti (směřování do budoucna). Součástí činnosti pastorační rady jsou samozřejmě i otázky praktické (např. péče o Pavilonek, různé společné farní akce apod.). Schází se obvykle jednou měsíčně, informuje o své činnosti zápisy ze setkání na nástěnkách a ústně např. v ohláškách po nedělní mši svaté. Pastorační rada farnosti vždy ráda uvítá připomínky, náměty a nápady všech. Nejcennější jsou vaše modlitby, kterými, moc prosíme, svou pastorační radu podporujte.

Členové pastorační rady farnosti

Šebestián Pavel Smrčina OFM, moderátor společné duchovní správy

Nepomuk Svoboda OFM, člen společné duchovní správy

Marek Jan Vilímek OFM,  člen společné duchovní správy

Přemek Brada

Jana Černá

Jan Klail

Josef Rajtmajer

Hana Tlustá

Josef Váně


 

Členové ekonomické rady

Ekonomická rada se schází nejméně 2x do roka. Volební období je na dva roky. Vedoucí ekonomické rady je br. Šebestián a dalšími členy jsou Marie Bočková, Martin Poupa a Mirka Svobodová.