Farní a ekonomická rada farnosti

Současná farní rada byla ustanovena pro období 2016 - 2020 a z titulu úřadu jsou v ní zastoupeni naši bratři františkáni a dále zaměstnanci farnosti. Čtyři radní byli zvoleni farním společenstvím. Předsedou farní rady je bratr Dominik. Farní rada byla zřízena dle Stanov pro farní rady plzeňské diecéze. Farní rada je poradním a pracovním orgánem moderátora farnosti. Spolupracuje při vytváření farnosti tak, aby byla živým společenstvím věřících. Základem pro činnost farní rady je společná modlitba. Naši kněží spolu s farní radou se snaží vést farnost v trvalém procesu rozlišování a v realizaci jejího poslání. Služba farní rady je mnohotvárná koordinace. Spolu s bratřími se radí o otázkách týkajících se farnosti, na základě znalosti situace se snaží podílet na vytváření vize farnosti (směřování do budoucna). Součástí činnosti farní rady jsou samozřejmě i otázky praktické (např. péče o Pavilonek, různé společné farní akce apod.). Farní rada se schází obvykle jednou měsíčně, informuje o své činnosti zápisy ze setkání na nástěnkách a ústně např. v ohláškách po nedělní mši svaté. Farní rada vždy ráda uvítá připomínky, náměty a nápady všech. Nejcennější jsou vaše modlitby, kterými, moc prosíme, svou farní radu podporujte.

Členové farní rady

ThLic. Dominik Valer OFM, moderátor společné duchovní správy

Mgr. Nepomuk Svoboda OFM, člen společné duchovní správy

Juniper Oravec OFM, pastorační asistent

Mgr. Elva Robert Frouz, jáhen

Ing. Marie Bočková

Mgr. Jana Černá

MUDr. Martin Pachner

Bc. Josef Storzer
 

Členové ekonomické rady

Ekonomická rada se schází nejméně 2x do roka. Volební období je na dva roky. Vedoucí ekonomické rady je br. Dominik Valer a dalšími členy jsou Ing. Marie Bočková,  Mgr. Jana Černá, doc. Ing. Martin Poupa PhD.