Kde působíme

 

Nedělní bohoslužby se dříve konaly především v lochotínském Pavilonku. Nyní je hlavním prostorem pro liturgické aktivity farnosti kostel Všech svatých na Roudné v Plzni.

Prostory kostela Všech svatých na Roudné 1 Prostory kostela Všech svatých na Roudné 2 Prostory kostela Všech svatých na Roudné 3

Prostory kostela Všech svatých na Roudné

 

Prostory pro denní život farnosti

Farnost Plzeň - Severní předměstí sídlí v budově bývalé mateřské školy v Komenského ulici rekonstruované do současné podoby (Domeček). Tento objekt nabízí základní zázemí pro ubytování bratrů františkánů, kapli a také zázemí pro různé aktivity farníků (malý sál, 2 klubové místnosti, skautská klubovna, malá knihovna, kuchyň a skladové prostory).
 
Domeček - pohled vstup Domeček - sál

Domeček - vstup a sál

V Domečku se nejdříve začala scházet mládež, která zakládala první společenství. Postupně se činnost rozrostla o další oblasti pro všechny věkové kategorie – od péče o malé děti, skautský oddíl až po zázemí pro rodiny a dospělé, a setkávání seniorů.

 

kostel Chotíkov

Farnost spravuje kostel v Chotíkově, kde se slouží mše každou neděli:
Pohled do historie kostela v Chotíkově.pdf