Kde působíme

Liturgické prostory, Lochotínský pavilon

Nedělní bohoslužby se konají v Lochotínském pavilonu, dalším prostorem pro liturgické aktivity je kostel Všech svatých na Roudné v Plzni, který je využíván pouze při zvláštních příležitostech (Vánoce, Velikonoce apod.).

Prostory kostela Všech svatých na Roudné 1 Prostory kostela Všech svatých na Roudné 2 Prostory kostela Všech svatých na Roudné 3

Prostory kostela Všech svatých na Roudné

Lochotínský pavilon je památkově chráněná empirová budova, jediná dochovaná stavba plzeňského lázeňství. V postranních křídlech bývalo po 5 kabinách s bazénky, střední Síň přátelství sloužila k odpočinku. Dnes jsou právě v této prostoře slouženy mše, postranní křídla slouží jako zázemí.

Prostory Lochotínského pavilonu 1 Prostory Lochotínského pavilonu 2

Prostory Lochotínského pavilonu

Prostory pro denní život farnosti

Farnost Plzeň - Severní předměstí sídlí v budově bývalé mateřské školy v Komenského ulici rekonstruované do současné podoby (Domeček). Tento objekt nabízí základní zázemí pro ubytování bratrů františkánů, kapli a také zázemí pro různé aktivity farníků (malý sál, 2 klubové místnosti, skautská klubovna, malá knihovna, kuchyň a skladové prostory).

Domeček - pohled vstup Domeček - sál

Domeček - vstup a sál

V Domečku se nejdříve začala scházet mládež, která zakládala první společenství. Postupně se činnost rozrostla o další oblasti pro všechny věkové kategorie – od péče o malé děti, skautský oddíl až po zázemí pro rodiny a dospělé, a setkávání seniorů.

kostel Chotíkov

Farnost spravuje kostel v Chotíkově, kde se slouží mše každou neděli:
Pohled do historie kostela v Chotíkově.pdf