RANNÍ CHVÁLY NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

292 
Antifona: Svatá Panno Maria.

Žalm: Zpívejte Pánu novou píseň *
neboť učinil veliké divy (98/97,1).

Posvětila jeho Syna jeho pravice *
posvětilo ho jeho svaté rameno (Jan 10,36; 97,1).

Pán dal poznat dílo své spásy *
před všemi zjevil svou spravedlnost (98/97,2).

Za Pánem ve dne vzhlížím, v noci milost čekám *
s písní se modlím k Bohu svého žití (42/41,9).

Toto je den, který učinil Pán *
jásavě se z něho radujme!

Požehnán, kdo vchází jménem Páně *

Pán je Bůh! To on nám dává světlo (118/117,24-27).

Raduj se, nebe, a jásej, země *
huč, moře se vším, co v tobě se hemží,
výskejte, nivy, se vším, co roste *
zašumte vesele, stromy v lesích.

Chvalte Pána, vy kmeny a rody,
chvalte Pána pro moc a slávu *
chvalte Pána pro jeho jméno (96/95,7-12)!

(Sv. František z Assisi)

__________________________________________
 Naši činnost dlouhodobě podporují:
Logo města PlzněUMO Plzen 1