VÝZVA KE CHVÁLE BOHA

265a
1. Bojte se Boha a vzdávejte mu čest.

2. Hoden je Pán, aby přijal chválu a čest.

3. Všichni, kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho!

4. Buď zdráva, Maria, milostí zahrnutá, Pán s tebou.

5. Chvalte ho nebe i země.

6. Chvalte Hospodina, všechny prameny vod.

7. Chvalte Hospodina, vy děti Boží.

8. Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho.

Aleluja, Aleluja, Aleluja! Králi izraelský.

9. Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina.

10. Velebte Hospodina, neboť je dobrý,
všichni, kdo toto čtete, velebte Hospodina.

11. Všichni tvorové, dobrořečte Hospodinu.

12. Všichni ptáci nebeští, chvalte Pána.

13. Všechny děti, velebte Hospodina.

14. Jinoši i panny, chvalte Pána.

15. Hoden jest Beránek, ten obětovaný,
přijmout chválu, slávu a čest.

16. Velebena buď svatá Trojice a nerozdílná Jednoto.

17. Svatý Michaeli archanděli, braň nás v boji.

(Sv. František z Assisi)

__________________________________________
 Naši činnost dlouhodobě podporují:
Logo města PlzněUMO Plzen 1