Květná neděle

 


Jerzy Zieleński nám píše: Bůh prohlašuje ústy proroka Ozeáše: „Zavedu tě na poušť a budu mluvit k tvému srdci“ (srov. Oz 2,16). Ale neodejde s námi na nějaké zeměpisné místo na mapě vyznačené žlutou barvou. Největší samota je v nás, v té nejhlubší hlubině, v Božím příbytku. Naše samota přitahuje jeho lásku. Cítí se váben naší samotou. Drama osamění se ukazuje jako cesta k duchovní zralosti. Nikdo z lidí nám nemůže říci to, co říká našemu srdci Bůh. Nikdo nás nemůže nasytit a naplnit tak, abychom se cítili dokonale pochopeni a naplněni. Ani my to nemůžeme udělat ve vztahu k druhým, byť by to byli naši nejbližší. Svatí říkávali, že samotou srdce se platí za zralost. Tajemství této podivuhodné samoty zakoušíme především ve zkušenosti utrpení. Je to skutečné drama, a to i pro věřícího člověka, protože ani naši blízcí, kteří žijí v naší bezprostřední blízkosti, nemají přístup do našeho nejhlubšího nitra. Utrpení dosahuje právě až tam. Nitro zůstává Božím prostorem. Právě v této situaci začíná příběh toho, co se ve zkušenosti osamění mění z dramatu v milost.


 

TÝDENNÍ ROZPIS SLUŽEB A UDÁLOSTÍ v kostele Všech svatých a Krbovce: https://bit.ly/3X4q2D6

 


 

Chcete-li ještě před Velikonocemi přijmout svátost smíření, bratři františkáni jsou Vám po předchozí domluvě k dispozici.

 

Zpovídat před Velikonocemi se bude také ve středu 5. 4. od 16:30 hod. v Holýšově na faře.

 

 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2023

 

Ministrantský nácvik Velikonočních obřadů bude na Zelený čtvrtek (6. 4.) od 17 hod., na Velký pátek (7. 4.) od 14 hod. a na Bílou sobotu (8. 4.) od 20 hod. – vždy v kostele Všech svatých na Roudné.

 

Ve Svatém týdnu máme mimořádnou možnost bdít s naším Pánem:

  • na Zelený čtvrtek v 10 hod. bude biskup Tomáš slavit v katedrále sv. Bartoloměje mši sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků (missa chrismatis).  

 

  • na Zelený čtvrtek v "Getsemanské zahradě" – v kostele Všech svatých bezprostředně po skončení čtvrtečních obřadů a pak v průběhu večera a celé noci v Krbovce. 

 

  • Dále jste na Velký pátek a Bílou sobotu zváni vždy v 7 hod. do kostela Všech svatých k Denní modlitbě církve/breviáři (modlitba se čtením a ranní chvály). 

 

  • Na Velký pátek můžeme společně prožít pobožnost křížové cesty tradičním putováním v areálu roudenského hřbitova. Zastaveními křížové cesty nás provedou jednotivá společenství naší farnosti. 

 

  • V sobotu po Velikonoční vigilii se sejdeme na agapé v Domečku (Komenského 21). 

 

 

Zelený čtvrtek (6. 4.) – mše na památku Večeře Páně

18:00            kostel Všech svatých na Roudné

18:00            kostel sv. Petra a Pavla v Holýšově

 

Velký pátek (7. 4.) – Památka umučení Páně

14:00            pobožnost křížové cesty na roudenském hřbitově

15:00            Velkopáteční obřady v kostele Všech svatých na Roudné

15:00            Velkopáteční obřady v kostele sv. Petra a Pavla v Holýšově

 

Velikonoční vigilie (8. 4.)

21:00            kostel Všech svatých na Roudné

21:00            kostel sv. Máří Magdalény ve Stodě

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (9. 4.)

08:30            kostel Povýšení sv. Kříže v Chotíkově

09:00            kostel sv. Petra a Pavla v Holýšově

10:00            kostel Všech svatých na Roudné

11:00            kostel sv. Máří Magdalény ve Stodě

 

Pondělí v oktávu velikonočním (10. 4.)

10:00            kostel Všech svatých na Roudné

 


 

Areál kostela Všech svatých a Domku na Roudné – Pomozme sami sobě!

Nabízí se možnost, jak můžeme finančně pomoci sami sobě a bude nás to stát jen trochu úsilí. Existuje internetový projekt GIVT, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vyberte si na stránkách GIVT.cz internetový obchod, kde běžně nakupujete - Booking, Mall, ZOOT, Sportisimo atd. Z každého Vašeho nákupu jde předem dané procento přímo na účet Římskokatolické farnosti Plzeň - Severní předměstí a Vás to už nic navíc nestojíZde je odkazhttps://givt.cz/rimskokatolicka-farnost-plzen-severni-predmesti

 

Nadační fond Dominanty – veřejná sbírka

Kostel Všech svatých na Roudné – považovaný za „Matku chrámu svatého Bartoloměje" – byl postaven v románském slohu jako farní kostel. (První známá písemná zmínka pochází z roku 1322). Roku 1380 došlo k přestavbě ve vrcholně gotickém slohu. Za husitských válek byl kostel silně poškozen. Na konci 16. stol. bylo realizováno zaklenutí lodi kostela a její následné vyzdobení renesančními malbami. Na konci II. světové války byl kostel zasažen zápalnou pumou, která zničila hlavní oltář. V roce 1995 byl kostel slavnostně otevřen pro veřejnost. 

V blízké době hodláme přistoupit k výměně střechy kostela.

K opravě této vzácné, liturgicky stále využívané památky, která je farním kostelem farnosti Plzeň – Severní předměstí, můžete přispět i Vy:

do sbírkové pokladničky, která je umístěna v Domečku (Komenského 1692/21, Plzeň 323 00)

nebo na bankovní účet: 212356826/0300; var. symbol: 050577.

 

_______________________________________________
Naši sponzoři: