V knihách hledáme Boha,

v modlitbě Ho nalézáme.

sv.. Pio z Pietrelciny

__________________________________________

 Naši činnost dlouhodobě podporují:
Logo města PlzněUMO Plzen 1