Dá mu jméno Emanuel, to je Bůh s námi. (Iz 7,14)

"Pocit bázně a smysl pro posvátno jsou křesťanské city nebo ne?
Nikdo o tom nemůže rozumně pochybovat. Jsou to city, kterými bychom oplývali, a to v hojné míře, kdybychom měli vidění Boží velebnosti. Jsou to pocity, které bychom zakoušeli, kdybychom si uvědomovali Boží přítomnost. Měli bychom je mít v takové míře, v jaké věříme, že Bůh je přítomen. Nemít je znamená nebýt si toho vědom, nevěřit, že on je přítomen."

(John Henry Newman, Parochial plain sermones, 5,2, s. 21-22)
__________________________________________

 Naši činnost dlouhodobě podporují:
Logo města PlzněUMO Plzen 1