Aktuální informace ke dni 21.10.2020

    Je nám to velice líto, ale na základě nařízení vlády musíme i v naší farnosti zrušit veškeré veřejné bohoslužby a to (zatím) do 3.11.2020. To znamená, že naše dosavadní nabídka možnosti účasti na mši svaté v kostele Všech svatých na Roudné, nebo v Domečku již není možná.

    Co však stále nabízíme a je v daných podmínkách možné, je individuální setkání s knězem (duchovní rozhovor, svátost smíření a podání svatého přijímání, případně svátost nemocných). Kdokoli tedy by rád této nabídky využil, stačí se domluvit na setkání. Rádi dle možností i přijedeme k vám domů.

Kontakt:

otec Šebestián 731 600 088

otec Jan Nepomuk 733 755 882.

Boží milost spoutána není a zkušenost ukazuje, že právě naopak v těžkých dobách dobrý Bůh o to hojněji vylévá své milosti do srdcí těch, kteří po Něm touží a Ho hledají. Možná právě toto omezení vnějších možností nás o to více staví před zrcadlo, kde můžeme zahlédnout opravdovost své víry, naděje a lásky. 

 

Přejeme a vyprošujeme Vám všem Boží ochranu, oheň Ducha Svatého a dar moudrosti pro nadcházející dny.

                                                                               Bratři františkáni

_______________________________________________
Naši sponzoři:  a