Ve středu 8.12. bude mše sv. ze Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu v 17:30 hod. v kostele Všech svatých na Roudné.

Mše sv. 3. neděle adventní (12.12.) budou v kostele Všech svatých na Roudné v 9. a 11. hod. 

 

Nadační fond Dominanty – veřejná sbírka

Kostel Všech svatých na Roudné – považovaný za „Matku chrámu svatého Bartoloměje" – byl postaven v románském slohu jako farní kostel. (První známá písemná zmínka pochází z roku 1322). Roku 1380 došlo k přestavbě ve vrcholně gotickém slohu. Za husitských válek byl kostel silně poškozen. Na konci 16. stol. bylo realizováno zaklenutí lodi kostela a její následné vyzdobení renesančními malbami. Na konci II. světové války byl kostel zasažen zápalnou pumou, která zničila hlavní oltář. V roce 1995 byl kostel slavnostně otevřen pro veřejnost. 

V současnosti probíhají obnovovací práce ve vyhořelé sakristii se vzácnou trojdílnou obkročnou klenbou. V blízké době hodláme přistoupit k úpravě presbytáře, k obnově tří dveří s novým zámkovým systémem a k vybudování bezbariérového přístupu do kostela.

K opravě této vzácné, liturgicky stále využívané památky, která je farním kostelem farnosti Plzeň – Severní předměstí, můžete přispět i Vy:

do sbírkové pokladničky, která je umístěna v Domečku (Komenského 1692/21, Plzeň 323 00)

nebo na bankovní účet212356826/0300; var. symbol: 050577.

 

_______________________________________________
Naši sponzoři: