2. týden v mezidobí

 

V měsíci lednu se modlíme a postíme na společný úmysl  –  Za pokoj a klid v lidských srdcích

 

Srdečně Vás zveme na synodální setkávání, které bude probíhat každou neděli, počínaje 9. lednem, v Domečku bratří – Komenského 1692/21. Společný začátek bude od 18 hodin, ale můžete přijít i dřív na kávu, čaj atd., a třeba se blíže poznat. Postupně se budeme věnovat jednotlivým synodálním tématům: základní otázka a prohlubující okruhyVítán je každý! Účast Vás k ničemu nezavazuje, můžete přijít jednou, dvakrát nebo třeba pokaždé.

 

Mše sv. 3. neděle v mezidobí  – 23.1. 

v sobotu 22.1. v kostele Všech svatých na Roudné v 17:30 hod. (s nedělní platností).

v 7:30 hod. v Chotíkově,

v 9 a 11 hod. v kostele Všech svatých na Roudné,

v 9 hod. v Holýšově,

v 11 hod. ve Stodě.

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna. 

https://www.bip.cz/cs/akce/2021-12-tyden-modliteb-2022

 

Od 19.1. bude vždy ve středu od 18. hod. ve farním sále ve Františkánské ulici probíhat příprava na přijetí svátosti biřmování. Na této přípravě, která bude společná pro plzeňské farnosti, se bude aktivně podílet vícero kněží. V případě zájmu kontaktujte br. Šebestiána (731 600 088). 

 

Duchovní obnova pro děti a mládež (od 9 let) na téma "Nebojte se!" se budet konat 21.–23.1. ve františkánském klášteře v Hájku u Prahy.

 

Minitab 2022 (ministrantský tábor) na téma "Dobrodružství Dona Bosca" se letos uskuteční 20–27.8. v Horní Blatné. Přihlašování: https://forms.gle/PDA21qYe53fdYh3WA

 

 

Nadační fond Dominanty – veřejná sbírka

Kostel Všech svatých na Roudné – považovaný za „Matku chrámu svatého Bartoloměje" – byl postaven v románském slohu jako farní kostel. (První známá písemná zmínka pochází z roku 1322). Roku 1380 došlo k přestavbě ve vrcholně gotickém slohu. Za husitských válek byl kostel silně poškozen. Na konci 16. stol. bylo realizováno zaklenutí lodi kostela a její následné vyzdobení renesančními malbami. Na konci II. světové války byl kostel zasažen zápalnou pumou, která zničila hlavní oltář. V roce 1995 byl kostel slavnostně otevřen pro veřejnost. 

V současnosti probíhají obnovovací práce ve vyhořelé sakristii se vzácnou trojdílnou obkročnou klenbou. V blízké době hodláme přistoupit k úpravě presbytáře, k obnově tří dveří s novým zámkovým systémem a k vybudování bezbariérového přístupu do kostela.

K opravě této vzácné, liturgicky stále využívané památky, která je farním kostelem farnosti Plzeň – Severní předměstí, můžete přispět i Vy:

do sbírkové pokladničky, která je umístěna v Domečku (Komenského 1692/21, Plzeň 323 00)

nebo na bankovní účet212356826/0300; var. symbol: 050577.

 

_______________________________________________
Naši sponzoři: