2. týden velikonoční


Faustýna Kowalská nám píše: V jistou chvíli jsem uslyšela tato slova: Dcero má, říkej celému světu o mém nesmírném milosrdenství. Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše, a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti. … Svátek Milosrdenství vzešel z mého nitra, toužím, aby byl slavnostně slaven první neděli po Velikonocích. Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství.


ROZPIS PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB (pondělí neděle)https://frantiskani-plzen.farnost.cz/…zby


TÝDENNÍ ROZPIS SLUŽEB A UDÁLOSTÍ v kostele Všech svatých a Krbovce: https://bit.ly/3X4q2D6


 

Je to už rok, co je kostel Všech svatých vždy v úterý od 18:30 do 19:30 hod. otevřen pro tichou adoraci. Jste srdečně zváni k zastavení se a ztišení před Pánem!

 

Duchovní obnova Otcovo srdce se bude konat 12.–14. 4. Více informací a přihlašování: Duchovní obnova - OTCOVO SRDCE - Farnost Plzeň-Bory (rkfp.cz)

 

12.–14. 4. proběhne na DCM holčíčí víkend beYOUtiful. Víkend je zaměřen na sebepřijetí a odpuštění. Více informací a přihlašování na stránkách DCM Plzeň.

 

Sestry salesiánky srdečně zvou na divadelní představení Víti Marčíka Jonáš, které se bude konat v neděli 14. 4. od 16 hod. v prostorách KVK (Malesická 10/1223, Plzeň-Skvrňany). 

 

Víkend pro děti po I. sv. přijímání se bude konat 19.–21. 4. v Těnovicích. 

 

V sobotu 20. 4. a v neděli 21. 4. se uskuteční mimořádné sčítání návštěvníků bohoslužeb s nedělní platností.

 

Pouť ke sv. Jiří do Hradce u Stoda se bude konat ve středu 24. 4. Mše sv. bude slavena v tamějším kostele v 18 hod.

 

Farní pouť v Medjugorje bude probíhat ve dnech 26. 4. až 1. 5.

 


 

Areál kostela Všech svatých a Domku na Roudné – Pomozme sami sobě!

Nabízí se možnost, jak můžeme finančně pomoci sami sobě a bude nás to stát jen trochu úsilí. Existuje internetový projekt GIVT, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vyberte si na stránkách GIVT.cz internetový obchod, kde běžně nakupujete - Booking, Mall, ZOOT, Sportisimo atd. Z každého Vašeho nákupu jde předem dané procento přímo na účet Římskokatolické farnosti Plzeň - Severní předměstí a Vás to už nic navíc nestojíZde je odkazhttps://givt.cz/rimskokatolicka-farnost-plzen-severni-predmesti

 

Nadační fond Dominanty – veřejná sbírka

Kostel Všech svatých na Roudné – považovaný za „Matku chrámu svatého Bartoloměje" – byl postaven v románském slohu jako farní kostel. (První známá písemná zmínka pochází z roku 1322). Roku 1380 došlo k přestavbě ve vrcholně gotickém slohu. Za husitských válek byl kostel silně poškozen. Na konci 16. stol. bylo realizováno zaklenutí lodi kostela a její následné vyzdobení renesančními malbami. Na konci II. světové války byl kostel zasažen zápalnou pumou, která zničila hlavní oltář. V roce 1995 byl kostel slavnostně otevřen pro veřejnost. 

V blízké době hodláme přistoupit k výměně střechy kostela.

K opravě této vzácné, liturgicky stále využívané památky, která je farním kostelem farnosti Plzeň – Severní předměstí, můžete přispět i Vy:

do sbírkové pokladničky, která je umístěna v Domečku (Komenského 1692/21, Plzeň 323 00)

nebo na bankovní účet: 212356826/0300; var. symbol: 050577.

 

_______________________________________________
Naši sponzoři: