I. týden adventní

 


Wilfrid Stinissen nám píše: Během biblických čtení při adventní liturgii slyšíme výzvy Jana Křtitele k obrácení. Nikdo nás nenaučí chápat lépe než Maria, co toto obrácení znamená. Jde tedy o odvrácení se od sebe a přiklonění se k Bohu. Obrácení znamená začít žít jako Maria. Je tak uchvácena a přemožena životem, který roste v jejím těle, že si ani v nejmenším nedělá starosti o život svůj. Střed svého bytí nemá v sobě, nýbrž v životě, který má zrodit pro záchranu světa. Obrátíme-li se a stejně jako Maria začneme žít život odvrácený od sebe, a obrácený k Bohu, dokážeme také my přinášet světu život. Dáme život Ježíši ve světě. Vždyť sám řekl: "Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka" (Mt 12,50). Kdyby se o Vánocích slavilo jen toto neobyčejné dítě, které se narodilo před dvěma tisíci lety, nebylo by potřeba tak dlouhého adventního času přípravy. Ježíš se však rodí na svět i skrze nás, a na toto zrození je třeba se připravovat. Tento zázrak velebí svatý Jan od Kříže v následujících verších: "Slovem Božím je Panna obtěžkána. Cestou putuje, bude přivítána?" Připravíme-li ve svém nitru prostor, Bůh se v nás stane skutečností, jak tomu bylo u Marie.


 

Duchovní obnova pro mládež (15-18 let) na téma "K čemu je mi Bůh, když jde všechno do pr****?" (Víra uprostřed osobních i globálních krizí.) se bude konat na faře v Domaslavi. Sraz je v pátek 2.12. v 16:30 na Hl. nádraží v Plzni (hala v prvním patře), návrat v neděli 4.12. 15:16 tamtéž. S sebou: spacák, karimatka nebo prostěradlo, čelovka, bible, tužka a papír, teplé oblečení, přezůvky. Cena: 500 Kč. Těší se Vojta, Anička, Kačka a spol. (Hlaste se na e-mail [email protected] do 28.11.)

 

Duchovní obnova pro ženy na téma „Uslyšíte-li dnes jeho hlas...“ (Jak Bůh ke mně mluví, co mi už řekl, a jak já na to reaguji?) se bude konat 2.–3. 12. Začíná se v pátek v 18.30 hod. v Domečku, předpokládaný konec je v sobotu v 16 hod. na Roudné. Více informací a přihlašování: [email protected].

 

V pondělí 5. 12. se bude v Domečku jako obvykle slavit mše sv. v 17:30 hod. Zveme zvláště všechny děti – svoji účast přislíbil i sv. Mikuláš

 

Ve čtvrtek 8. 12. se koná od 17 hod. v kostele Všech svatých na Roudné adventní koncert v podání orchestru Ambito. Mše sv. ze Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude slavena od 18:30 hod. v Domečku. 

 

Předvánoční úklid kostela Všech svatých na Roudné proběhne v sobotu 10. 12. od 9 hod.

 

Další adventní koncert v kostele Všech svatých na Roudné v podání hudebního tělesa Chrástochor se uskuteční v sobotu 10. 12. od 16 hod. 

 

Našli by se v naší farnosti hudebníci a zpěváci, kteří by rádi svou přítomností, zpěvem koled či laskavým slovem v období těsně před Vánocemi chtěli potěšit všechny přítomné v Domově důchodců v Plzni a ve stodské nemocnici? V případě zájmu kontaktujte, prosíme, br. Šebestiána (731 600 088).

Vánoční zpívání v Domově důchodců "Čtyřlístek" v Kotíkovské ulici bude probíhat v pátek 23. 12. od 9 do 11 hod.

Vánoční mše sv. v Domově důchodců "Čtyřlístek" v Kotíkovské ulici bude slavena v pátek 23. 12. v 15:45 hod.

 

Pro Betlémeské světlo pro vaše domovy si můžete přijít 24. 12. od 9 do 11 hod. na terasu Domečku nebo ke kostelu Všech svatých na Roudné.

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2022

 

24. PROSINCE – sobota –  ŠTĚDRÝ DEN

mše sv. v kostele Všech svatých na Roudné v 16 a 22  hod.

mše sv. v Chotíkově ve 22 hod.

mše sv. ve Stodě ve 22 hod.

 

25. PROSINCE – neděle – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

mše sv. v Holýšově v 9 hod. 

mše sv. v kostele Všech svatých na Roudné v 10 hod.

 

26. PROSINCE – pondělí – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA

mše sv. v Chotíkově v 10 hod.

mše sv. v kostele Všech svatých na Roudné v 10 hod.

 

30. PROSINCE – pátek – SVÁTEK SV. RODINY

mše sv. v kostele Všech svatých na Roudné v 17:30 hod.

 

31. PROSINCE – sobota – SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

mše sv. v kostele Všech svatých na Roudné v 16 hod.

mše sv. v Holýšově v 16 hod.

 

1. LEDNA – neděle – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

mše sv. v Chotíkově v 8:30 hod.

mše sv. v Holýšově v 9 hod. 

mše sv. v kostele Všech svatých na Roudné v 10 hod.

mše sv. ve Stodě v 11 hod.

 


 

 

Areál kostela Všech svatých a Domku na Roudné – Pomozme sami sobě!

Naše farnost uvažuje o instalaci topení v kostele Všech svatých na Roudné. Zároveň stále probíhají opravy na přilehlém Domku. Nabízí se možnost, jak můžeme finančně pomoci sami sobě a bude nás to stát jen trochu úsilí. Existuje internetový projekt GIVT, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vyberte si na stránkách GIVT.cz internetový obchod, kde běžně nakupujete - Booking, Mall, ZOOT, Sportisimo atd. Z každého Vašeho nákupu jde předem dané procento přímo na účet Římskokatolické farnosti Plzeň - Severní předměstí a Vás to už nic navíc nestojíZde je odkazhttps://givt.cz/rimskokatolicka-farnost-plzen-severni-predmesti

 

Nadační fond Dominanty – veřejná sbírka

Kostel Všech svatých na Roudné – považovaný za „Matku chrámu svatého Bartoloměje" – byl postaven v románském slohu jako farní kostel. (První známá písemná zmínka pochází z roku 1322). Roku 1380 došlo k přestavbě ve vrcholně gotickém slohu. Za husitských válek byl kostel silně poškozen. Na konci 16. stol. bylo realizováno zaklenutí lodi kostela a její následné vyzdobení renesančními malbami. Na konci II. světové války byl kostel zasažen zápalnou pumou, která zničila hlavní oltář. V roce 1995 byl kostel slavnostně otevřen pro veřejnost. 

V blízké době hodláme přistoupit k výměně střechy kostela.

K opravě této vzácné, liturgicky stále využívané památky, která je farním kostelem farnosti Plzeň – Severní předměstí, můžete přispět i Vy:

do sbírkové pokladničky, která je umístěna v Domečku (Komenského 1692/21, Plzeň 323 00)

nebo na bankovní účet: 212356826/0300; var. symbol: 050577.

 

_______________________________________________
Naši sponzoři: