Úvodní obrázek

O čem přemýšlíme

Kostel pro Lochotín

Cílem projektu "Kostel pro Lochotín" je vybudování křesťanského farního centra v městské části Plzeň – Severní předměstí. Součástí projektu je vybudování nového římskokatolického kostela s moderním architektonickým vzhledem a rozšíření stávajícího zázemí „Domečku“, v Komenského ul. 21. Domeček“ je místo se společnými prostory pro realizaci společenských a vzdělávacích aktivit pro členy farnosti i veřejnosti všech věkových kategorií.

Významným přínosem projektu "Kostel pro Lochotín" je vytvoření zázemí pro život farnosti a její službu veřejnosti. Myšlenka vybudování nového kostela a rozšíření farního centra vychází z tradice křesťanství a je odpovědí na spirituální potřeby současnosti. Hlavním partnerem projektu je Biskupství plzeňské.

Východiska projektu

Zamýšlený projekt je reakcí na tyto významné skutečnosti:

  • farní kostel Všech svatých (na Roudné) je umístěn mimo lokalitu sídliště a je obtížně dostupný
  • nynější zázemí pro aktivity místní farnosti je nedostatečné z hlediska kapacity a funkčnosti
  • další varianty řešení (pronájem jiných prostor, rekonstrukce či rozšíření stávajících prostor) byly vyhodnoceny jako nevhodné
Více informací o aktuálním stavu (pouze pro přihlášené farníky)

 

Farnost o farnosti

V roce 2013, kdy jsme všichni s napětím očekávali změny, které vyvolají církevní restituce, se moderátor farnosti a farář br. Didak rozhodl zahájit proces, který jsme nazvali "Restituce jako šance". Cílem této akce je nejen provedení jakési inventury činností a finančního hospodaření farnosti, ale najít další prostor pro zapojení farníků, evangelizačních a misijních aktivit farnosti.

Hlavní zaměření bude spočívat na několika bodech, kterými jsou:

  • budování farního společenství – "Communio"
  • evangelizace a preevangelizace
  • financování farnosti
  • misijní aktivity

Zápisy a prezentace z jednání je možno najít na stránce "Pro Farníky"