Týden s naší farností

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na některou z našich pravidelných aktivit, které pokud není uvedeno jinak,
tak se konají v Domečku – Komenského 1692/21.

NEDĚLE 9:00 MŠE SVATÁ v kostele Všech svatých na Roudné
16:00 MŠE SVATÁ ve Stodě
18:00 MŠE SVATÁ v Holýšově
     
PONDĚLÍ 18:00 MŠE SVATÁ 
  19:15 PŘÍPRAVA NA SVÁTOSTI
     
ÚTERÝ 16:00 ZPOVÍDÁNÍ v kostele Nanebevzetí Panny Marie
  17:00 MŠE SVATÁ v kostele Nanebevzetí Panny Marie
     
STŘEDA 18:00 MŠE SVATÁ
  19:00 KURZ VNITŘNÍ MODLITBY (obtýden)
     
ČTVRTEK 16:00 MŠE SVATÁ v Holýšově
20:00 MODLITBA CHVAL S ADORACÍ 1. čtvrtek v měsíci
     
PÁTEK 9:30 MODLITBA RŮŽENCE MAMINEK
15:45 MŠE SVATÁ v Domově důchodců - Kotíkovská
18:00 MŠE SVATÁ v kostele Všech svatých na Roudné
     
SOBOTA 18:00 MŠE SVATÁ v Chotíkově

 

Modlitba za město Plzeň a za farnost: každý den ve 21 hod. modlitba "Otče náš" a "Sláva Otci..." a  prosba za naše město i farnost.

 

SPOLEČENSTVÍ DOSPĚLÝCH

 

Četnost

Den

Od

Kontakt

Kontakt

Modlitba růžence maminek

každý týden

pátek

9:30

Jana Pachnerová

[email protected]

Setkání seniorů

2x za měsíc

středa

10:00

Marie Bučilová

 

Biblické tance, výuka a modlitba

2x za měsíc

pátek

17:00

Jana Řezníčková

[email protected]

Vinaři

1x za 14 dní

pondělí

19:00

Zdenka Helarová

 

Mana

každý týden pondělí 19:00 Milan Christov [email protected] 
Zkouška FRAKu každý týden úterý 17:00 Lenka Heringová [email protected]
Kurz vnitřní modlitby 2x za měsíc středa 19:00 Marie Ventová [email protected]