Týden s naší farností

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na některou z našich pravidelných aktivit, které pokud není uvedeno jinak,
tak se konají v "Domečku" – Komenského ul. 17.

NEDĚLE 7:30 MŠE SVATÁ v Chotíkově
9:00 MŠE SVATÁ v Lochotínském pavilonku
11:00 MŠE SVATÁ v Lochotínském pavilonku
PONDĚLÍ 17:30 MŠE SVATÁ
ÚTERÝ 9:30 SETKÁNÍ SENIORŮ - modlitební setkání (1x14 dní)
14:00 MŠE SVATÁ, NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH - LDN Kotíkovská
17:30 MŠE SVATÁ
STŘEDA 17:30 MŠE SVATÁ
19:00 KURZ KŘESŤANSKÉ KONTEMPLACE
ČTVRTEK 17:30 MŠE SVATÁ
19:00 EUCHARISTICKÁ ADORACE každý čtvrtek a 20:00 VEČER CHVAL - 1. čtvrtek v měsíci
PÁTEK 9:00 MODLITBA RŮŽENCE
15:45 MŠE SVATÁ, NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH – Dům pro seniory Kotíkovská
16:30 FOTBÁLEK PRO TATÍNKY A DĚTI - tělocvična Gymnázia Fr. Křižíka
18:00 EUCHARISTICKÁ ADORACE - 1. pátek v měsíci, kostel Všech svatých na Roudné
   

Modlitba za město Plzeň a za farnost

Každý den ve 21:00 hodin v modlitbě "Otče náš" a "Sláva Otci…" prosba za naše město i farnost a svěření jej Pánu do ochrany.

Společenství dospělých a mládeže

 

Četnost

Den

Od

Kontakt

Kontakt

Modlitby otců

1x za měsíc

čtvrtek

20:00

Juniper

juniperjosef@seznam.cz

Modlitba růžence

každý týden

pátek

9:00

Jana Pachnerová

jpachnerova@volny.cz

Setkání seniorů

2x za měsíc

úterý

9:30

Juniper

juniperjosef@seznam.cz

Biblické tance, výuka a modlitba

2x za měsíc

pátek

17:00

Jana Řezníčková

jana.reznickova@gmail.com

Kurz křesťanské kontemplace

každý týden

středa

19:00

Robert Elva Frouz

elvaf@volny.cz

Vinaři

1x za 14 dní

pondělí

18:30

br. Nepomuk

nepomuk@ofm.cz

Mana

každý týden středa 18:30 br. Juniper juniperjosef@seznam.cz

Sbor

každý týden

čtvrtek

18:30

Lenka Pachnerová

lpachnerova@volny.cz

Kontakty na společenství

Společenství dospělých Kontakt
Modlitby otců, 1x za měsíc Juniper: juniperjosef(zavinac)seznam.cz
Modlitební růžencové (pro ženy), každý týden Mirka Svobodová: m.sv(zavinac)volny.cz
Setkání seniorů, 2x za měsíc Juniper: juniperjosef(zavinac)seznam.cz
Biblické tance, výuka a modlitba, 2x za měsíc Jana Řezníčková: jana.reznickova(zavinac)gmail.com
Kurz křesťanské kontemplace, každý týden Robert Elva Frouz: elvaf(zavinac)volny.cz
Vinaři, 1x za 14 dní br. Nepomuk: nepomuk(zavinac)ofm.cz
Mana, každý týden br. Juniper: juniperjosef(zavinac)seznam.cz