Týden s naší farností

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na některou z našich pravidelných aktivit, které pokud není uvedeno jinak,
tak se konají v "Domečku" – Komenského ul. 21.

NEDĚLE 7:30 MŠE SVATÁ v Chotíkově
9:00 MŠE SVATÁ v kostele Všech svatých na Roudné
11:00 MŠE SVATÁ v kostele Všech svatých na Roudné
PONDĚLÍ 17:30 MŠE SVATÁ
ÚTERÝ 14:00 MŠE SVATÁ, NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH - LDN Kotíkovská
18:30 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
STŘEDA 17:30 MŠE SVATÁ
ČTVRTEK 18:30 MŠE SVATÁ
20:00 MODLITBA CHVAL S ADORACÍ 1. čtvrtek v měsíci
PÁTEK 9:00 MODLITBA RŮŽENCE
15:45 MŠE SVATÁ, NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH – Dům pro seniory Kotíkovská
18:00 EUCHARISTICKÁ ADORACE - 1. pátek v měsíci, kostel Všech svatých na Roudné

Modlitba za město Plzeň a za farnost a stavbu kostela

Každý den ve 21:00 hodin v modlitbě "Otče náš" a "Sláva Otci…" prosba za naše město i farnost a svěření jej Pánu do ochrany.

Společenství dospělých a mládeže

 

Četnost

Den

Od

Kontakt

Kontakt

Modlitba růžence

každý týden

pátek

9:00

Jana Pachnerová

[email protected]

Setkání seniorů

2x za měsíc

úterý

9:30

br. Nepomuk

[email protected]

Biblické tance, výuka a modlitba

2x za měsíc

pátek

17:00

Jana Řezníčková

[email protected]

Vinaři

1x za 14 dní

pondělí

18:30

br. Nepomuk

[email protected]

Mana

každý týden pondělí 18:30 Milan Christov [email protected]