Ohlášky 28.6.2020

Zobrazit starší ohlášky:

13. Neděle v mezidobí

Liturgický kalendář

29.

SV. PETRA A PAVLA (ST)

30.

Úterý 13. týdne v mezidobí

Červenec 2020

1.

Středa 13. týdne v mezidobí

2.

Čtvrtek 13. týdne v mezidobí

3.

Sv. Tomáše (SK)

4.

Sv. Prokopa

5.

SV. CYRILA A METODĚJE (ST)

_________________________________________________________

Ne - 10:00 mše sv. v pavilonku

O prázdninách počínaje 5.7. bude jen jedna nedělní mše sv. v pavilonku od 10 hod. a v Chotíkově od 8:30 hod., ve všední dny mše sv. v Domečku nebudou.

Návrat do normálního stavu bohoslužeb - Od 1.7. otec biskup, na základě prohlášení MZČR z 18.6., ruší všechna omezení i dispenze týkajcí se bohoslužeb a obnovuje normální stav.

Modlitební úmysly na prázdniny (adorace na Roudné nebudou)

červenec - za rozvoj a spolupráci v naší diecézi;
srpen - za svobodu v důvěře v Boha

_________________________________________________________________________

Rozloučení s bratry Juniperem a Dominikem - na poslední prázdninové mši sv. 30.8. od 10:00 v kostele Všech svatých na Roudné.

Zápis do nábožek a skauta - téhož dne, v Ne 30.8. v Domečku je zápis do výuky náboženství od 15:00; od 16:00 pak bude navazovat zápis do skauta.

_________________________________________________________________________

 Konto pro dary na nový kostel: 1003002209/5500