Ohlášky 27.11.2022

Zobrazit starší ohlášky:

Milí farníci,

v sobotu 26. 11. se v Domečku od 18 hod. uskuteční Večer chval mládeže.

Ve čtvrtek 1. 12. bude v Domečku od 20 hod. probíhat pravidelný Večer chval (vždy v první čtvrtek v měsíci). Jste srdečně zváni!

O prvním pátku v měsíci (2. 12.) bude v kostele Všech svatých na Roudné slavena mše sv. v 17:30 hod., poté následují nešpory a eucharistická adorace.

Duchovní obnova pro mládež (15-18 let) na téma "K čemu je mi Bůh, když jde všechno do pr****?" (Víra uprostřed osobních i globálních krizí.) se bude konat na faře v Domaslavi. Sraz je v pátek 2.12. v 16:30 na Hl. nádraží v Plzni (hala v prvním patře), návrat v neděli 4.12. 15:16 tamtéž. S sebou: spacák, karimatka nebo prostěradlo, čelovka, bible, tužka a papír, teplé oblečení, přezůvky. Cena: 500 Kč. Těší se Vojta, Anička, Kačka a spol. (Hlaste se na e-mail [email protected] do 28.11.)

Duchovní obnova pro ženy na téma „Uslyšíte-li dnes jeho hlas...“ (Jak Bůh ke mně mluví, co mi už řekl, a jak já na to reaguji?) se bude konat 2.–3. 12. Začíná se v pátek v 18.30 hod. v Domečku, předpokládaný konec je v sobotu v 16 hod. na Roudné. Více informací a přihlašování: [email protected].

V pondělí 5. 12. se bude v Domečku jako obvykle slavit mše sv. v 17:30 hod. Zveme zvláště všechny děti – svoji účast přislíbil i sv. Mikuláš. 

Ve čtvrtek 8. 12. se koná od 17 hod. v kostele Všech svatých na Roudné adventní koncert. Mše sv. ze Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude slavena od 18:30 hod. v Domečku. 

Další adventní koncert v kostele Všech svatých na Roudné v podání hudebního tělesa Chrástochor se uskuteční v sobotu 10. 12. od 16 hod. 

Našli by se v naší farnosti hudebníci a zpěváci, kteří by rádi svou přítomností, zpěvem koled či laskavým slovem v období těsně před Vánocemi chtěli potěšit všechny přítomné v Domově důchodců v Plzni a ve stodské nemocnici? V případě zájmu kontaktujte, prosíme, br. Šebestiána (731 600 088).

----------------------------------------------------------------

Bohoslužby v Domečku budou v následujícím týdnu v pondělí a středu v 17:30 hod. a v úterý a ve čtvrtek v 18:30 hod.

Mše sv. v Holýšově bude ve středu v 18 hod. v kapli na faře.

V sobotu 3. 12. bude v kostele Všech svatých na Roudné mše sv. v 17:30 hod. (s adventním hudebním doprovodem).