Ohlášky 8.4.2021

Zobrazit starší ohlášky:
Milí farníci,
 
i když se momentálně centrálním bohoslužebným místem farnosti stal kostel Všech svatých na Roudné, je pravděpodobné, že se bude Pavilonek po skončení epidemie blíže nespecifikovanou dobu i nadále využívat. Také z tohoto důvodu je na počátek léta plánováno čištění a natírání okenic a žaluzií. Jako ideální se jeví spolupráce profesionálního lakýrníka a dobrovolníků z řad farnosti. Zkušeného lakýrníka se již podařilo zajistit, nyní tedy hledáme dobrovolníky, kteří by se chtěli v termínu od 25. 5. do 5. 6. na těchto pracích podílet. Za každou Vaši pomoc budeme vděčni. Z organizačních důvodů prosíme: nahlaste do konce dubna otci Šebestiánovi (731 600 088 ) svou ochotu se zapojit – dny, kdy jste ochotni přijít.
 
V měsíci dubnu se modlíme a postíme na společný úmysl  –   Za dar víry pro ty, kdo Pána ještě nepoznali 

O 2. neděli velikonoční (11. 4.) pokračuje pravidelný živý on-line přenos nedělní mše svaté z kostela Všech svatých na Roudné v 11. hod. https://youtu.be/1bVm3mqRox0  

Bohoslužby v Domečku jsou v tomto týdnu v úterý, středu a čtvrtek vždy v 17:30 hod.