Ohlášky 16.9.2018 - 24. neděle v mezidobí

Zobrazit starší ohlášky:

Pouť Povýšení svatého kříže

Liturgický kalendář

čtvrtek, 20. září Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

pátek, 21. září Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

neděle, 23. září 25. neděle v mezidobí

___________________________________________________________________

Dnes    agapé u Kašových na zahradě

Ne         15:00 Kyjovská pouť

__________________________________________________________________________________

Slovíčko – ještě je možné přihlásit děti 5-6 let na úvod do výuky náboženství hravou formou (Hanka Tlustá 776200028)

Pouť do Říma – od příští soboty je br. Dominik na týdenní pouti v Římě

___________________________________________________________________________

Konto pro dary na nový kostel: 1003002209/5500